Bấm vào đây để thay đổi ngôn ngữ

hu-HU ru-RU bg-BG
otipax.jpg

Nó tác động như thế nào?

Otipax® chứa hai hoạt chất là: lidocain và phenazon:

 

Hai hoạt chất này tác động cùng nhau, củng cố và làm tăng hiệu quả của Otipax® và tốc độ tác động của nó. 

 

lidocaine