Bấm vào đây để thay đổi ngôn ngữ

hu-HU ru-RU bg-BG
otipax.jpg

Otipax® là gì?

Otipax® là thuốc nhỏ tai đựng trong 1 chai nhỏ giọt được phát minh bởi Biocodex năm 1979.

Ngày nay Otipax® có mặt trên 50 quốc gia, đôi khi dưới tên khác như: Otirilin® hoặc Gotalgic®.

 

Otipax® được khuyến cáo cho điều trị viêm tai giữa cấp với màng nhĩ kín gây ra bởi: