Bấm vào đây để thay đổi ngôn ngữ

hu-HU ru-RU bg-BG
quest-ce-que-lotite.jpg

Bên trong tai

Tai là cơ quan dùng để phát hiện âm thanh nhưng cũng đóng vai trò chính về thăng bằng.

Bao gồm 3 phần và mỗi phần có 1 vai trò đặc hiệu:

Để biết thêm thông tin